Innertak – Klara

Kunden hade en känsla av att det borde finnas något ut över det vanliga ovanför taket i vardagsrummet. Det kan man säga. Efter en inspektion utifrån kunde vi konstatera att Arkitekt Cyrillus Johansson år 1927 lät tillverka ett fint kors i nock för att hålla ihop det valmade taket. Här har vi rivit ned innertaket, beräknat vilka balkar som skulle vara kvar, isolerat taket till ett parallelltak, skjutit panel i taket (märk inga lister), betsat balkar, målat väggar, slipat och färgat in golv, knackat fram tegelväggen mot stora huset och sedan har kunden tagit in Marja i Myrom för att måla ett Selma Lagerlöf motiv ovanför öppningen till rummet. Utmanande och lyckat projekt.