Balkonger – Södra Råtorp

Hos BRF Sandbäcken byggde vi om och ut 24 balkonger. Byggda i impregnerat virke, räcke är behandlat med pigmenterad olja. Under trallen finns plåtar som samlar vattnet och leder ned det i avvattningen.