Bostadsrätts­föreningar, fastighetsägare och företag

Vi jobbar med olika uppdragsgivare, från privatpersoner till företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och ägare av kommersiella fastigheter. Vi renoverar och bygger om kontor, restauranger, lägenheter eller vilka typ av lokal du nu har. Vi renoverar fönster och vi ROT-renoverar enskilda lägenheter eller hela fastighetsbestånd för både stora fastighetsbolag, allmännyttan och privata fastighetsägare. Projekten utför vi naturligtvis helt utifrån önskemål, budget och de eventuella koncept ni använder.

Kontakta oss
för offert